Recruitment

Tuyển dụng Nhân viên Pháp chế

Số lượng 01 người

Địa điểm làm việc: Hà Nội/ Hồ Chí Minh

Tuyển dụng Nhân viên Phụ trách sản phẩm

 Số lượng: 02

Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội

Tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh

Số lượng: 01 làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ sư Service

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Tuyển dụng Kỹ sư Service

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Tuyển dụng tháng 06/2021

Trợ lý giám đốc - Số lượng 01 người

Tuyển dụng tháng 06/2021

Nhân viên hỗ trợ ứng dụng phân tích sắc ký

 

Authorized distributor