Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

  • Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển
  • Bước 2: BP. nhân sự sàng lọc hồ sợ đạt yêu cầu và mời tham dự phỏng vấn
  • Bước 3: Ứng viên dự phỏng vấn chuyên môn
  • Bước 4: Phỏng vấn 2 đối với ứng viên đạt yêu cầu chuyên môn
  • Bước 5: BP. nhân sự thông báo kết quả tuyển dụng
  • Bước 6: Ứng viên hoàn thiện hồ sơ khi trúng tuyển>

Xem thêm

Môi trường và chính sách VITECH

Thông báo tuyển dụng