Brochure sản phẩm test nhanh Eurofins technologies

Thứ năm, 12/08/2021, 10:09 GMT+7

 1. Que thử phát hiện nhanh SENSIStrip

SENSIStrip là sản phẩm que thử phát hiện nhanh các chất gây dị ứng nằm trong yêu cầu phải được dán nhãn đối với thực phẩm đóng gói. Bộ dụng cụ dựa trên nguyên tắc thử nghiệm dòng chảy miễn dịch (lateral flow immunoassay – LFI). Với thời gian thao tác chỉ vài phút, sản phẩm sẽ cung cấp một giải pháp rất dễ sử dụng để kiểm soát đầy đủ ở các giai đoạn khác nhau của quy trình sản xuất thực phẩm, bao gồm trên nền mẫu thực phẩm, nước rửa và thiết bị.

Download tài liệu

 

 2. Giải pháp que thử nhanh dùng trong kiểm nghiệm

Que thử nhanh là công cụ hoàn hảo để kiểm soát khả năng nhiễm chéo với các chất gây dị ứng thực phẩm, tránh việc thực hiện thêm các phép phân tích khác, do vậy giảm đáng kể thời gian QC cần thiết để đưa một lô sản phẩm thực phẩm ra thị trường. Với thời gian ủ chỉ vài phút, các bộ xét nghiệm rất dễ sử dụng để kiểm soát ở các giai đoạn khác nhau của quy trình sản xuất thực phẩm, nước rửa và thiết bị.

Lợi ích của que thử nhanh:

• Độ nhạy cao, giới hạn phát hiện thấp
• Kết quả bán định lượng được cung cấp bằng thẻ giá trị
• Không yêu cầu người dùng có trình độ cao

Download tài liệu

Phân phối ủy quyền