Sự kiện - Hội thảo

[Webinar] Hệ thống thu nhận hình ảnh EVOS: Ứng dụng trong thu nhận hình ảnh chất lượng cao

A Practical Guide to Publication-Quality Cell Imaging using the EVOS Imaging System

[WEBINAR] Thúc đẩy sự phát triển của vắc xin: Quy trình mRNA

Accelerating the Vaccine Development: mRNA Vaccine Workflow

[Webinar] Cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2

2021 Science Against SARS-CoV-2 Global Virtual Event Series

Vitech Development - Đơn vị phân phối ủy quyền các sản phẩm kiểm nghiệm hãng Eurofins Technologies

Vitech Development chính thức phân phối ủy quyền các sản phẩm kiểm nghiệm hãng Eurofins Technologies
 

Phân phối ủy quyền