Tin tức trong ngành

Phương pháp phát hiện sớm dịch tả lợn châu Phi (ASF)?

Bnh dịch tả lợn Châu Phi có tên tiếng Anh là ASF viết tắt của từ African swine fever.

Chẩn đoán COVID-19 bằng phương pháp qRT-PCR là gì ?

Vinmec công bố nghiên cứu lớn nhất về bộ gen của người Việt

Tạp chí di truyền quốc tế uy tín Human Mutation (IF 4,5) vừa công bố “Nghiên cứu về bộ gen của người Việt” do các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Tế bào gốc - công nghệ gen Vinmec (VRISG) thực hiện. Là nghiên cứu lớn và công phu nhất về bộ gen người Việt từ trước đến nay, công trình mở ra cơ sở tham chiếu cho nhiều nghiên cứu y – sinh, từ đó góp phần giải đáp nhiều vấn đề sức khỏe của người Việt Nam hiện tại.

Phân phối ủy quyền