Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

TIN TỨC – SỰ KIỆN

Vinmec công bố nghiên cứu lớn nhất về bộ gen của người Việt

Vinmec công bố nghiên cứu lớn nhất về bộ gen của người Việt

Tạp chí di truyền quốc tế uy tín Human Mutation (IF 4,5) vừa công bố “Nghiên cứu về bộ gen của người Việt” do các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Tế bào gốc - công nghệ gen Vinmec (VRISG) thực hiện. Là nghiên cứu lớn và công phu nhất về bộ gen người Việt từ trước đến nay, công trình mở ra cơ sở tham chiếu cho nhiều nghiên cứu y – sinh, từ đó góp phần giải đáp nhiều vấn đề sức khỏe của người Việt Nam hiện tại.

Nhân Viên Kinh Doanh Làm việc tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Làm việc tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh