Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT BỊ PHÒNG LAB

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng: 01 người

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG SẢN PHẨM - HÀ NỘI

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng: 01 người

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ MUA HÀNG

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Số lượng: 01 người

Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh

 Số lượng: 03
Địa điểm làm việc: Hà Nội và Hồ Chí Minh
 
 
 

                   

Phân phối ủy quyền