[Tài liệu TFS] 5 bước để quan sát Tế bào sống!

Thứ sáu, 01/12/2023, 14:34 GMT+7

Brochure "5 bước để tạo ra tế bào sống"

Click to Download

Công ty Vitech là đơn vị phân phối ủy quyền uy tín nhất hãng  Merck tại Việt Nam cho các nhóm sản phẩm Vi sinh, Máy lọc nước, Sắc ký và Sản phẩm phục vụ sản xuất sinh học.

www.vitechltd.vn

Phân phối ủy quyền