[Tài liệu TFS] Quan sát tế bào cố định: 5 bước để tạo ra hình ảnh đạt chất lượng xuất bản

Thứ sáu, 01/12/2023, 14:47 GMT+7

Brochure "Quan sát tế bào cố định: 5 bước để tạo ra hình ảnh đạt chất lượng xuất bản"

Click to Download

Công ty Vitech là đơn vị phân phối ủy quyền uy tín nhất hãng  Merck tại Việt Nam cho các nhóm sản phẩm Vi sinh, Máy lọc nước, Sắc ký và Sản phẩm phục vụ sản xuất sinh học.

www.vitechltd.vn

Phân phối ủy quyền